અશાઢી બીજ//Gujarati Comedy Video//કોમેડી વીડીયો SB HINDUSTANI

0 views
0%આ વિડીયો મનોરંજન માટે બનાવેલ છે. આ વિડીયો ને વાસ્તવિકતા થી કોઈજ સંબંધ નથી…..

****અમારા વિડીયોમા અમે કોઇપણ જાતી-ધર્મ નો વિરોધ કરતા નથી*****

અમારા દરેક વિડીયો ફેમીલી સાથે જોઈ સકાય છે

અમારી ચેનલના વીડીયો તમને ગમતા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવા નમ્ર વિનંતી 🙏

Director:-Balwantsinh Vamaiya

Story by:-Vaghubha & Zalubha

Editor :-Bharatsinh Vamaiya & Balwantsinh Vamaiya-Vaghubha Vamiya-Abhik

Camera men:-Bharatsinh & Balwantsinh

Acting :-Mafukaka,,Mahindrsinh Vamaiya,,Dasaratsinh,,Bhupatsinh,,Vagubha,,Abhik,,Zalubha,,Bharatsinh,,Bhavesh,,Balwantsinh

New Chenal SB OFFICIAL PATAN https://www.youtube.com/channel/UCA3h4EDzLe_JaEK-R0BaV0A

my new chennl SB HINDUSTANI Vlog & Blooper https://www.youtube.com/channel/UCVVcl4yddL9yuZfUxkPpK2Q

my facebook page link-https://www.facebook.com/Bharatsinh2482/

Date: June 22, 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *